U radu sa decom uzrasta deset i jedanaest godinat akcenat u radu je stavljen na:

A- FiZiČKi RAZVOJ
razvoj tela, orijentacija u prostoru, opažanje prostornih i vremenskih osobina, ravnoteža i
koordinacija, brzina i brzina reakcije.

B- RAD NA OSNOVNIM KOŠARKAŠKIM VEŠTINAMA
kontrola lopte, dribling u mestu I kretanju, šutiranje iz dvokoraka

  • Minibasket Uzrast 10 i 11 godina